Index and abstract

Vol.20 No.1, 2024
Author :
Shuenn-Der Yu 、Jinghong Zhang、Peter d’Abbs 、Chia-ling Hsu、Tu, Chung-cheng、Eric Siu-Kei Cheng
Date :
2024/4
Category :
Articles
Preview
Vol.19 No.2, 2022
Author :
Yi-Yun CHEN 、TSENG Lin-yi 、Lin-Yi TSENG、Tsung-Yi PAN 、CHEN Yu-ting 、CHEN Chien-Yuan
Date :
2023/10
Category :
Articles
Preview
Vol.19 No.1, 2023
Author :
Tze-I HUANG、Lin YANG、TUNG Ching-ying、WANG Mei-Hsiang、WANG Hong-zen、Rungudru Pacekele 、SU Heng-an
Date :
2023/4
Category :
Articles
Preview
Vol.18 No.2, 2022
Author :
CHANG Cheng-Heng、CHEN Chien-Yuan、Eric Siu-kei CHENG、Tasing CHIU、KUO Chung-Hao
Date :
2022/10
Category :
Articles
Preview
Vol.18 No.1, 2022
Author :
Zu-Chun LIAO、SU Heng-An、KAO Tzu Yi、Shigeto SONODA、Sidney C.H. Cheung、CHEN Chien-Yuan
Date :
2022/4
Category :
Articles
Preview
Vol.17 No.2, 2021
Author :
HSU Chia-Ling,Chienwen TSAI, Ilaria BERTI, WANG Wan-yu, Ya-Chih CHENG
Date :
2021/10
Category :
Articles
Preview
Vol.17 No.1, 2021
Author :
HSIUNG Ping-chen, YANG Hsiao-hua, HO Wen-chyi, LIU Hui, YANG Wei-an, HUANG Ju-hui
Date :
2021/04
Category :
Articles
Preview
Vol.16 No.2, 2020
Author :
XIAO Kunbing, LI Jinglai, Christelle PINEAU, Stéphane LE BRAS, HUANG Ping, Frédéric DUHART, Fernando MUJICA, Pablo LACOSTE
Date :
2020/10
Category :
Articles
Preview
Vol.16 No.1, 2020
Author :
KUO Pio Chung-Hao, HUNG Po-Yi, YUN Guan-Ren, PAN Tsung-Yi, PI Kuo-Li, CHEN Yuan-Peng
Date :
2020/04
Category :
Articles
Preview
Vol.15 No.2, 2019
Author :
LIU Ru-yi, LU Hsin-yi, WU Ying-ching, Eric Siu-kei CHENG, Shuwei HUANG
Date :
2019/10
Category :
Articles
Preview
  • Articles per page: 10 ,   1 page / Total 4 page
  • Last